Duurzaam

Tegenwoordig is duurzaam bouwen een ‘hot’ item. Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;

  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;

  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;

  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);

  • verantwoord watergebruik;

  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

 

Nieuwbouw passief huis te Veere

zonnepanelen diverse projecten