Restauratie

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand.

In de oorspronkelijke staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd voorwerp. Restaureren doet men al sinds mensenheugenis.

Op het gebied van restaureren van monumentale panden hebben wij enige ervaring. Werken zoals boerderijen, kasteel 'westhove', landhuizen en kerken.